Räätälöityä palvelua kunnossapitäjille

Kelikeskus tarjoaa useita erilaisia palveluja kunnossapitäjille talvihoidon ohjaukseen. Palveluista kootaan kullekin asiakkaalle hänen tarpeitaan vastaava kokonaisuus.

Kunnossapitäjien sääpalvelu

Extranetin välityksellä tarjoamme kunnossapitäjien päätöksenteon tueksi dynaamisia ja reaaliaikaisia sääpalveluja - yksittäisistä tuotteista laajoihin kokonaisuuksiin.

Palvelumme mm:

 • sääennusteet Ilmatieteen laitoksen ammattitaidolla
 • Kelin ennakointi Destian ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöllä
 • Hälytykset liikkeellelähdöstä työnjohdolle tai suoraan kuljettajille
 • Ryhmähälytyspalvelu vähentää hälytykseen käytettävää aikaa
 • Viikonloppu- ja yöpäivystykset
 • Kokonaispaketti kunnossapidon tarpeisiin räätälöidään jokaiselle asiakkaalle sopivaksi

Hyödyt asiakkaalle palveluistamme

 • Hyvä tieto säästä ja sen muutoksista sekä sään vaikutuksesta keliin
 • Hyvästä sään- ja kelin ennakoinnista seuraa vähemmän vaarallisia tilanteita tienkäyttäjille
 • Työtehtävien oikea ajoitus parantaa toiminnan taloudellisuutta
 • Asiakastyytyväisyys paranee
 • Työnjohtajien ja kunnossapitäjien sään seurannan tarve vähenee, jolloin myös kustannukset vähenevät
 • Tienkäyttäjien häiriötön liikkuminen paranee
 • Toimintaamme ohjaa palaute palvelun käyttäjiltä, mikä myös varmistaa toiminnan jatkuvan kehittymisen


 


© Destia Oy, Heidehofintie 2, PL 206, 01301 Vantaa, tel. +358 20 444 11